Regulament general accesare servicii

Prima pagină » Regulament general accesare servicii

REGULAMENT GENERAL PRIVIND ACCESAREA SERVICIILOR LOCOSLIM

Accesarea serviciilor din cadrul Centrelor LOCOSLIM se poate face doar cu respectarea prezentului Regulament general privind accesarea serviciilor LOCOSLIM, denumit în continuare și „Regulamentul”. Prin prezentul Regulament se asigură servicii de calitate clientelor, în condiții de siguranță, confort, respectarea programărilor, precum și condițiile optime de funcționare a Centrului LOCOSLIM.

I. CUI SE ADRESEAZĂ SERVICIILE LOCOSLIM

1.1. Centrul de remodelare corporală și wellness LOCOSLIM, denumit în continuare și “centrul LOCOSLIM” sau „LOCOSLIM” a fost creat exclusiv pentru femei. Serviciile LOCOSLIM se adresează femeilor de toate vârstele, începând cu vârsta de 18 ani.

1.2. Accesarea serviciilor LOCOSLIM poate fi făcută doar de către persoanele care NU prezintă afecțiuni incompatibile cu utilizarea echipamentelor. Pentru sănătatea și siguranța clientelor, acestea au obligația să ia cunoștință de Lista contraindicațiilor și interdicțiilor privind folosirea echipamentelor disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI și să acceseze serviciile doar în cazul în care nu se află în situațiile de risc/interdicție/incompatibilitate prevăzute în lista respectivă precum și în nici o altă situație medicală incompatibilă. De asemenea, clientele au obligația să oprească imediat accesarea echipamentelor în momentul în care intervine o modificare în starea lor de sănătate și să reia folosirea lor doar după primirea acordului medicului lor.

1.3. Accesarea serviciilor LOCOSLIM se poate face doar de către persoanele care și-au făcut programare în prealabil.

1.4. Accesarea ședințelor de testare se poate face numai de către persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
– au luat cunoștință de prezentul Regulament general privind accesarea serviciilor LOCOSLIM și declară că l-au înțeles și îl respectă;
– au luat cunoștință de Politica de confidențialitate (care include și prevederile GDPR) disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI.
– au luat cunoștință de Lista contraindicațiilor și interdicțiilor privind folosirea echipamentelor disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI.
– au semnat Consimțământul de testare a echipamentelor LOCOSLIM.

1.5. Contractarea și utilizarea abonamentelor se poate face numai de către persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
– au luat cunoștință de prezentul Regulament general privind accesarea serviciilor LOCOSLIM și declară că l-au înțeles și îl respectă;
– au luat cunoștință de Politica de confidențialitate (care include și prevederile GDPR) disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI,
– au luat cunoștință de Lista contraindicațiilor și interdicțiilor privind folosirea echipamentelor disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI
– au semnat Contractul de abonament specific.

1.6. Contactarea centrului pe numerele de telefon precum și accesarea serviciilor de testare și a celor de abonament se pot face doar în timpul programului de lucru al centrului. Contactarea pe e-mail a centrului se poate face și în afara programului de lucru, însă răspunsurile la solicitări se vor oferi doar în timpul programului de lucru.

II. CONDIȚII PRIVIND PROGRAMAREA

2.1. Accesarea serviciilor LOCOSLIM se face doar pe bază de programare prealabilă.

2.2. Programarea se face în limita locurilor disponibile în ziua pentru care se solicită programarea și în ordinea în care se preiau solicitările de programare (primul venit – primul servit).

2.3. Pentru a se programa, persoana trebuie să comunice numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

2.4. Confirmarea prezenței la programare, la sediul LOCOSLIM, pentru a beneficia de ședința programată, se poate face doar pe bază de check-in la Recepția centrului, unde se verifică informațiile comunicate de clientă la momentul efectuării programării.

2.5. Anularea programării:
a). Anularea programării de către clientă se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ora programării, atât pentru ședințele din abonament cât și pentru ședințele de testare.
 b). În cazul ședințelor din abonament, dacă anularea se face de către clientă cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora programării precum și în cazul în care clienta nu se prezintă la programare sau întârzie la începerea ședinței cu mai mult de 10 minute, atunci ședința se consideră consumată și se scade din abonament.
c). În cazul ședințelor de testare, dacă anularea se face de către clientă cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora programării precum și în cazul în care clienta nu se prezintă la programare sau întârzie la începerea ședinței cu mai mult de 10 minute, acest lucru va atrage, la prima neconformitate, un avertisment de acces testare, iar după a doua neconformitate (adică după 2 avertismente de acces testare) clienta va fi în imposibilitatea de a se mai programa timp de un an de zile la ședințe de testare.

2.6. Întârzierea la programarea unei ședințe de testare:
a). Întârzierea, din vina clientei, a începerii unei ședințe de testare, cu cel mult 10 minute față de ora programată atrage după sine scurtarea ședinței cu timpul de întârziere. Pentru a preveni această situație, clienta trebuie să ajungă la centrul LOCOSLIM cu minim 20 minute înainte de ora programării, astfel încât să îndeplinească formalitățile de contractare, cele de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința.
b). Dacă, urmare a întârzierii clientei, este întârziată începerea ședinței de testare cu mai mult de 10 minute, atunci ședința se anulează, această anulare atrăgând după sine un avertisment de acces  testare. După două avertismente de acces testare, clienta nu mai poate programa ședințe de testare pe perioada unui an de zile.
Pentru a preveni această situație, clienta trebuie să ajungă la centrul LOCOSLIM cu minim 20 minute înainte de ora programării, astfel încât să îndeplinească formalitățile de contractare, cele de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința.
c). În cazul în care clienta știe că va întârzia cu mai mult de 10 minute la începerea ședinței programate, atunci se recomandă să sune la centrul LOCOSLIM pentru a menționa acest lucru și a anula ședința de testare fără a mai fi nevoie deplasarea la centru sau a verifica dacă există un interval disponibil în continuarea celui pentru care s-a programat inițial. O întârziere cu mai mult de 10 minute atrage după sine anularea ședinței și un avertisment de acces testare. După două avertismente de acces testare, clienta nu mai poate programa ședințe de testare pe perioada unui an de zile.

Important! LOCOSLIM nu are obligația să ofere un alt interval pentru programare, în cazul în care  clienta nu vine la centru în timp util (cu minim 20 min înaintea începerii ședinței de testare programate) astfel încât să îndeplinească formalitățile de contractare, cele de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința.

Nerespectarea programării ședinței și/sau neîncadrarea în timp pentru efectuarea formalităților de check-in și pentru începerea ședinței la timp atrag consecințele privind avertismentele și interdicția de accesare a ședințelor de testare.

2.7. Întârzierea la programarea unei ședințe din abonament:
 a). Întârzierea, din vina clientei, a începerii ședinței din abonament, cu cel mult 10 minute față de ora programată atrage după sine scurtarea ședinței cu timpul de întârziere. Pentru a preveni această situație, clienta trebuie să ajungă la centrul LOCOSLIM cu 20 minute înainte de ora programării, astfel încât să îndeplinească formalitățile de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința.
b). Dacă, urmare a întârzierii clientei, este întârziată începerea ședinței cu mai mult de 10 minute, atunci ședința se anulează, această anulare atrăgând după sine consumarea automată a ședinței din abonament. Pentru a preveni această situație, clienta trebuie să ajungă la centrul LOCOSLIM cu 20 minute înainte de ora programării, astfel încât să îndeplinească formalitățile de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința.
c). În cazul în care clienta știe că va întârzia cu mai mult de 10 minute la începerea ședinței programate, atunci se recomandă să sune la centrul LOCOSLIM pentru a menționa acest lucru și a anula ședința  fără a mai fi necesară deplasarea la centru sau a verifica dacă există un interval disponibil în continuarea celui pentru care s-a programat inițial. O întârziere cu mai mult de 10 minute atrage după sine anularea ședinței și consumarea ei automată din abonament.

Important! LOCOSLIM nu are obligația să ofere un alt interval pentru programare, în cazul în care  clienta nu vine la centru în timp util (cu 20 min înaintea începerii ședinței programate) astfel încât să îndeplinească formalitățile de check-in, să se schimbe în echipament adecvat și să fie pregătită la ora programată să înceapă ședința. Nerespectarea programării ședinței și/sau neîncadrarea în timp pentru efectuarea formalităților de check-in și pentru începerea ședinței atrag consecințele de anulare a programării care sunt prevăzute în prezentul regulament.

2.8. Programarea unică și programarea multiplă:
a). Pentru un abonament aferent unui echipament de remodelare corporală se poate programa o singură ședință într-o zi.
b). În cazul în care clienta deține mai multe abonamente diferite (abonamente pentru servicii la echipamente diferite), atunci poate programa, într-o zi (în aceeași zi), câte o ședință din fiecare abonament, dacă abonamentele nu prevăd altceva.
c). Atunci când clienta deține mai multe abonamente (pentru servicii diferite) și dorește să efectueze, într-o zi, câte o ședință din fiecare abonament, atunci ședințele se vor programa, de regulă, una după alta, consecutiv, fără pauze și doar în cazuri excepționale se pot programa cu pauze de 30 minute.

2.9. Anularea unei ședințe din cauza nerespectării regulamentelor
a). În cazul în care clienta se prezintă la programare însă declară sau se constată că este într-o stare de sănătate care nu îi permite accesarea serviciului, ședința se anulează. Reluarea accesării serviciilor se va putea face doar după ce starea de sănătate a clientei va permite acest lucru, clienta fiind singura în măsură să stabilească acest lucru cu medicul său. Orice reluare a accesării serviciilor de către clientă, ulterior unui eveniment ca cel menționat la litera a). punctul 2.9. din prezentul Regulament se va face pe propria răspundere a clientei.
 b). În cazul în care clienta se prezintă la programare însă nu respectă una sau mai multe dintre prevederile menționate în capitolele III, IV, V, VI, VII ale prezentului Regulament, ședința se va anula din vina clientei, urmând ca ședința să fie considerată consumată din abonament, iar în cazul ședințelor de testare, să fie considerată ca ședință de testare consumată.

2.10. Suspendarea unei ședințe în condiții speciale
a). În cazul în care ședința se suspendă, cu mai mult de 10 minute înainte de finalizarea ei, din cauza unor motive obiective ce țin de funcționarea centrului (ca de exemplu: întreruperea furnizării de energie electrică, defecțiunea unui echipament ce nu poate fi remediată în timp util, cauze de forță majoră) sau ședința nu poate fi efectuată din aceste motive obiective, ședința nu se consideră consumată, urmând a fi reprogramată în funcție de disponibilitățile centrului.
b). În cazul în care ședința se suspendă, cu mai puțin de 10 minute înainte de finalizarea ei, din cauza unor motive obiective ce țin de funcționarea centrului (ca de exemplu: întreruperea furnizării de energie electrică, defecțiunea unui echipament ce nu poate fi remediată în timp util, cauze de forță majoră) sau ședința nu poate fi efectuată din aceste motive obiective, ședința se consideră consumată și nu se reprogramează.

c). În cazul în care ședința se suspendă înainte de terminarea ei, din vina sau/și la solicitarea clientei, fără să fie vorba de probleme de sănătate sau cauze de forță majoră așa cum sunt ele definite de lege, ședința se consideră consumată din abonament și nu se mai reprogramează.

III. CONDIȚII PRIVIND SERVICIILE DE TESTARE

3.1. Ședințele de testare se accesează doar pe bază de programare prealabilă, conform capitolului II. Condiții privind programarea, din prezentul regulament.

3.2. Pentru fiecare tip de echipament clienta poate accesa câte o singură ședință de testare într-un an de zile.

3.3. Pentru accesarea ședințelor de testare nu este necesar abonament.

3.4. Pentru accesarea ședințelor de testare clientele trebuie să ia cunoștință de prezentul regulament anterior venirii în centrul LOCOSLIM.

3.5. Accesarea ședințelor de testare se poate face conform punctului 1.4. din prezentul Regulament, numai de către persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
– au luat cunoștință de prezentul Regulament de accesare a serviciilor LOCOSLIM și declară că l-au înțeles și îl respectă;
 – au luat cunoștință de Politica de confidențialitate (care include și prevederile GDPR) disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI,
– au luat cunoștință de Lista contraindicațiilor și interdicțiilor privind folosirea echipamentelor disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI
– au semnat Consimțământul de testare a echipamentelor LOCOSLIM.

3.6. Pentru accesarea ședințelor de testare, clienta trebuie să se prezinte cu minim 20 minute înainte de începerea ședinței, pentru a semna documentele de contractare, a se schimba în ținuta adecvată și a fi instruită suplimentar privind accesarea echipamentului.

3.7. Accesarea ședințelor de testare se face cu respectarea prevederilor de la capitolul II. Condiții privind programarea din prezentul Regulament.

IV. CONDIȚII PRIVIND CONSUMAREA ABONAMENTELOR

4.1. LOCOSLIM face eforturi pentru a oferi clientelor sale cele mai accesibile prețuri de pe piață pentru serviciile de remodelare corporală. Acest lucru este posibil doar în condițiile respectării programărilor precum și a celor prevăzute la capitolul II. Condiții privind programarea, și la capitolul III. Condiții privind consumarea abonamentelor din prezentul Regulament.

4.2. Durata unei ședințe este, de regulă, de 30 minute. În condiții speciale (cum ar fi întârzierea clientei la începerea ședinței cu maxim 5-10 minute sau suspendarea efectuării ședinței cu mai puțin de 10 minute înainte de finalizarea ei), ședința poate dura și 25-20 minute, în funcție de timpul de întârziere/suspendare.

4.3. Abonamentele lunare au o perioadă de valabilitate de 30 de zile calculată începând cu data plății sau cu ziua imediat următoare plății, în funcție de opțiunea clientei. Odată cu epuizarea perioadei de valabilitate, abonamentul achiziționat se consideră consumat. În acest caz, rambursarea contravalorii programărilor neonorate de către clientă, a ședințelor anulate și a ședințelor neplanificate nu este posibilă.

4.4. Abonamentele anuale au o perioadă de valabilitate de 1 an de zile calculat începând cu data plății sau cu ziua imediat următoare plății, în funcție de opțiunea clientei. Odată cu epuizarea perioadei de valabilitate, abonamentul achiziționat se consideră consumat. În acest caz, rambursarea contravalorii programărilor neonorate de către clientă, a ședințelor anulate și a ședințelor neplanificate nu este posibilă.

4.5. Pentru a putea beneficia la maxim de ședințele din abonament, de rezultatele tratamentelor, dar și pentru a nu rămâne cu ședințe neplanificate, clienta trebuie să respecte recomandările privind accesarea constantă a ședințelor (de exemplu, pentru accesarea unui abonament lunar de 8 ședințe, recomandarea este să se acceseze câte 2 ședințe săptămânal).

4.6. Plata abonamentelor se face în avans.

4.7. În cazul abonamentului, o ședință se consideră consumată în următoarele situații:
a). Clienta a efectuat ședința conform programării, fiind prezentă în timp util pentru efectuarea formalităților anterioare, inclusiv de check-in;
b). Clienta a anulat ședința cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora la care a fost programată;
c). Clienta nu ajunge la centru în timp util pentru a efectua formalitățile premergătoare și pentru a începe ședința la ora programată, întârzierea începerii ședinței fiind mai mare de 10 minute.
d). Clienta începe ședința și, din motive personale solicită întreruperea ei înainte de expirarea timpului aferent ședinței.
e). Clienta nu respectă una sau mai multe dintre prevederile prezentului Regulament care atrage/atrag anularea ședinței din vina clientei.

4.8. Abonamentele au prețuri cu regim special, cu discount față de prețurile de ședință individuală. De aceea, un abonament odată achiziționat, clienta nu poate renunța la el total sau parțial și nu poate solicita contravaloarea acestuia, indiferent dacă optează să folosească ședințele incluse în acel abonament sau nu.

V. CONDIȚII PRIVIND ACCESAREA SERVICIILOR/ECHIPAMENTELOR DE REMODELARE CORPORALĂ

5.1. Conform punctului 1.2. al prezentului Regulament, accesarea serviciilor LOCOSLIM poate fi făcută doar de către persoanele care NU prezintă afecțiuni incompatibile cu utilizarea echipamentelor. Pentru sănătatea și siguranța clientelor, acestea au obligația să ia cunoștință de Lista contraindicațiilor și interdicțiilor privind folosirea echipamentelor disponibilă pe site-ul www.locoslim.ro și care poate fi consultată AICI și să acceseze serviciile doar în cazul în care nu se află în situațiile de risc/interdicție/ incompatibilitate prevăzute în lista respectivă precum și în nici o altă situație medicală incompatibilă și, de asemenea. De asemenea, clientele au obligația să oprească imediat accesarea echipamentelor în momentul în care intervine o modificare în starea lor de sănătate și să reia folosirea lor doar după primirea acordului medicului lor.

5.2. Accesul la serviciile LOCOSLIM se poate face doar cu echipament sportiv adecvat.
 a). Echipamentul adecvat este constituit din: pantofi sport cu talpă sigură și anti-derapantă, colanți/pantalon de fitness, bluză sport (bumbac sau material special pentru echipamentele sportive), de preferat cu mânecă lungă dreaptă sau mulată pe corp.
b). Nu este permisă îmbrăcămintea largă (pantaloni clasici sau largi, bluze largi și/sau cu mâneci largi, fuste)  care poate să prezinte riscul agățării, prinderii în echipamente, în special în cazul R FIT.
c). Nu este permisă îmbrăcămintea care prezintă fermoare, aplicații metalice sau din plastic care pot zgâria și deteriora echipamentele.
d). Nu este permisă, în timpul folosirii echipamentelor, purtarea inelelor, brățărilor și accesoriilor de mână ascuțite, care pot zgâria și deteriora echipamentele. Acestea se vor scoate pe perioada utilizării echipamentelor.
e). Nerespectarea oricăreia dintre condițiile de la punctul 5.2. literele a), b), c) și d) și de la capitolul VI și VII al prezentului Regulament face imposibilă accesarea serviciului respectiv și a efectuării ședinței. În cazul nerespectării acestor condiții, ședința va fi anulată din vina clientei și, în cazul acesta va fi considerată consumată din abonament.

VI. REGULI OBLIGATORII DE CONDUITĂ ȘI DE IGIENĂ

6.1. Pentru prevenirea dezechilibrelor fiziologice este foarte important să se consume minim 2 litri de apă pe zi.

6.2. Consumul lichidelor nu se face în momentul utilizării echipamentelor. De asemenea, trebuie evitată și prevenită cu strictețe vărsarea lichidelor în preajma sau peste echipamente.

6.3. Pregătirea echipamentelor pentru tratament se face doar de către personalul centrului. De asemenea, doar personalul desemnat al centrului este cel care are permisiunea să seteze timpii pentru tratament și condițiile de efectuare (de exemplu intensitate).

6.4. Nicio intervenție asupra echipamentului nu este permisă decât personalului specializat.

6.5. Pornirea/oprirea și setarea echipamentelor din categoriile L FIT, M FIT și B FIT, se face doar de către personalul centrului. În cazul în care clienta vrea să oprească o ședință înainte de finalizarea timpului setat, trebuie să solicite personalului centrului să facă acest lucru. Manipularea acestor echipamente pentru pornire/oprire/setare de către cliente este strict interzisă.

6.6. Prezența în centru a clientelor se face cu respectarea strictă a condițiilor de igienă:
a). Accesul în centru se face doar dacă clienta folosește pantofi de sport adecvați. În condiții de ploaie, noroi, zăpadă etc. accesul în centru se face doar dacă clienta are pantofi de schimb (vine în pantofi de stradă și se schimbă la centru în pantofii sport) și cu folosirea preșurilor de curățare de la intrare.
b). Pielea corpului trebuie să fie curată și igienizată cel puțin prin dușul zilnic.
c). Existența unei eczeme la suprafața pielii, a unei afecțiuni de piele, a unei răni, face imposibilă accesarea serviciilor care presupun aplicarea de componente ale echipamentului direct pe piele sau contactul pielii afectate cu echipamentul.
d). În cazul în care pielea este transpirată, ședința nu poate începe decât după ștergerea și uscarea pielii în zona de contact cu componentele echipamentului.
e). Înainte și după utilizarea echipamentelor se recomandă clientelor spălarea mâinilor cu apă și săpun.
f). Clientele au obligația să nu se prezinte în centru dacă acuză unul sau mai multe simptome precum: tuse, dureri de cap, dureri în gât, curgerea nasului, febră, vărsături etc.

6.7.Prezența în centru a clientelor se face cu respectarea strictă a normelor de conduită și securitate:
b). În interiorul centrului clientele și personalul centrului trebuie să adopte un comportament care nu pune în pericol sănătatea și siguranța proprie și/sau a celorlalte persoane.
c). Fumatul în interiorul centrului este strict interzis. Locul de fumat este stabilit și semnalizat în curtea centrului, unde este asigurată și scrumieră/coș colector.
d). Orice gunoi/deșeu se aruncă la coșurile existente în interiorul centrului sau în curtea centrului.
e). În interiorul centrului nu este permisă aprinderea țigării, a brichetei, a chibriturilor.
f). De asemenea, accesarea oricăror facilități/servicii, altele decât cele incluse în abonament se face doar cu acordul personalului centrului (de exemplu utilizarea unei prize pentru încărcarea telefonului).
g). În caz de situații de urgență clientele au obligația să respecte indicațiile date de personalul centrului.
h). Accesul în interiorul centrului cu animale de companie este strict interzis.
i). Parcarea în spațiul curții și/sau a celui din fața curții se poate face doar în limita locurilor disponibile, centrul neavând nicio obligație de a asigura locuri de parcare.
j). Clientele au obligația să se respecte între ele și să respecte personalul centrului, să nu adopte limbaj, atitudini, comportamente discriminatorii, agresive, malițioase, lipsite de respect, să nu țipe deranjând alte cliente.
k). Orice situație neconformă trebuie comunicată de îndată personalului centrului, indiferent dacă ea ține de starea de sănătate, de funcționarea echipamentelor, de utilizarea obiectelor sanitare, de spațiul curții, de comportamentul unei persoane etc.


VII. CONDIȚII PRIVIND FILMAREA ȘI FOTOGRAFIEREA ÎN CENTRELE LOCOSLIM

7.1.Filmarea/fotografierea clientelor în timpul ședinței de tratament, de către alte cliente sau/și de către personalul centrului este strict interzisă. Excepție face cazul în care clienta solicită unei alte cliente sau unui membru al personalului să o filmeze/fotografieze cu propriul ei telefon, precum și cazul în care clientele își fac ele însele, poze de grup, selfie-uri etc.

7.2. Filmarea/fotografierea personalului centrului în timpul exercitării, de către acesta, a atribuțiilor de serviciu este strict interzisă, indiferent că este vorba de activitate la recepție, ședință de tratament, activități administrative, pauză etc.

7.3. În cazul în care se încalcă prevederile de la punctul 7.1. sau 7.2., persoana care a încălcat va avea obligația să oprească de îndată filmarea/fotografierea, să șteargă imaginile captate și va fi singura răspunzătoare de consecințele legale ce decurg din filmarea/fotografierea fără consimțământ a altor persoane.

VIII. OBSERVAȚII PRIVIND REZULTATELE TRATAMENTELOR CORPORALE

8.1. Rezultatele tratamentelor corporale nu sunt garantate și diferă în funcție de tipologia fiecărei persoane în parte.

8.2. Rezultatele pot varia de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, rată metabolică, istoricul familial, stilul de viață, activitatea fizică și nu înlocuiesc beneficiile unui stil de viață sănătos.

8.3. Obținerea de rezultate vizibile ține și de un regim alimentar sănătos și difera de modul în care reacționează fiecare organism în parte.

8.4. Pentru îmbunătățirea și amplificarea efectelor tratamentelor de remodelare corporală, se recomandă ca, după orice tratament de remodelare, să se facă drenajul limfatic prim masaj sau/și electrostimulare sau exerciții cardio, activitate fizică (mers în ritm alert, alergare, sărit coarda etc.).

8.5. Se recomandă să nu se consume alimente cu cel puțin o oră înainte de a ajunge la centru și cel puțin o oră după tratamentele de remodelare corporală. Totuși este absolut necesar ca fiecare clientă să aibă o alimentație echilibrată și să nu sară peste mese.

Sună la 0734 499 499
sau 0735 499 499
și programează-te
pentru o testare!

Bucură-te de cele mai accesibile tarife
de remodelare din București!

Sună la 0734 499 499 sau 0735 499 499
și programează-te pentru o testare!

Bucură-te de cele mai accesibile tarife de remodelare din București!